Aangiftebiljet bedrijven

Wilt u aangifte doen? Dit kan via het onderstaande formulier. U heeft hiervoor eHerkenning nodig op minimaal niveau 2+.

Aangiftebiljet bedrijven