Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Dit kan via het onderstaande formulier.

Bezwaar maken