Inloggen met eHerkenning

  • Bezwaar maken

    Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Dit kan via het onderstaande formulier.

    Bezwaar maken

  • Adreswijziging bedrijven

    Een adreswijziging voor bedrijven geeft u door wanneer uw adres gewijzigd is of zal wijzigen. U heeft hiervoor eHerkenning nodig op minimaal niveau 2.

    Adreswijziging bedrijven